Zdroj: http://blog.bioplaneta.cz/index.php?a=3  •  Vydáno: 15.8.2008 14:12  •  Autor: maisa

Bokashi

            Nádoba Bokashi je praktická pomůcka na přeměnu kuchyňského bioodpadu na půdní kondicionér bohatý na živiny a kompost s vynikajícími hnojivými účinky. Tento jedinečný kompostovací systém využívá EM )efektivní mikroorganismy Bokashi. Tyto organismy zpracovávají za nepřístupu vzduchu kuchyňský bioodpad na výborná hnojiva a zároveň eliminují zápach vnikající hnilobnými procesy.

 Co můžeme zpracovávat:

-        odřezky z ovoce a zeleniny

-        zbytky jídel

-        kávovou sedlinu a čajové sáčky

-        zvadlé květiny

 Výhody:

-        zpracování bioodpadu na kvalitní suroviny

-        vytvoření vnikajícího hnojiva

-        snížení množství bioodpadu na skládkách

-        eliminace pachů ze septiků, potrubí a chovů zvířat