Kategorie: bioplaneta pro noviny

Řešení likvidace bioodpadu ve městech a obcích ČR

 

V poslední době je stále více diskutovaný problém  nakládání s odpadem, kterého každoročně lidstvo vyprodukuje obrovské množství. Významnou složkou veškerého odpadu je bioodpad, který tvoří zhruba 30-40 % celkového objemu odpadu. Tento odpad však nemusí skončit bez užitku na skládce, ale může z něj být vytvořeno kvalitní hnojivo. Předpokladem toho, aby mohl být odpad znovu využit, je nejdůležitější jeho složky roztřídit. Do bioodpadu můžeme zařadit například kuchyňské zbytky po vaření, zahradní odpad (listí, rostliny, nebo posekaná tráva), nebo také psí exkrementy. Většina tohoto odpadu končí na skládkách, kde hnije a zapáchá. Navíc při rozkladu organických látek za nepřístupu kyslíku vniká metan, který se výrazně podílí na globálním oteplování.

    Po vytřídění by bioopad měl putovat do kompostárny, kde by se z něj pomocí biologických procesů stal kvalitní kompost, který by mohl být vyvezen například na pole, kde by posloužil jako hnojivo.Tento substrát je možné využít také v městských parcích a při údržbě městské zeleně. Díky tomu by se nemuselo v zemědělství používat tolik chemických látek a zemědělské plodiny by byly zdravější. Tento systém již částečně funguje, ale je do něj zapojeno jen málo domácností a efektivita je zatím malá.

   Přitom bychom do bioodpadu mohli zařadit ještě mnohem více věcí. Díky vědeckému pokroku dnes neexistují jen plasty vyrobené z ropy, které příroda není schopna odbourat, ale existuje i široká škála výrobků z takzvaných bioplastů. To jsou materiály vyrobeny polymerací pomocí bakterií z přírodních surovin, jako jsou například brambory, kukuřice, řepa, cukrová třtina, pšenice a spousta dalších rostlin obsahujících hodně cukrů. Bioplastové výrobky mají přitom stejné vlastnosti jako klasický plast a v podstatě se od něj pouhým okem nedají rozpoznat. Věci vyrobené z těchto materiálů mohou být přiřazeny do bioodpadu a v kompostárně se za zhruba 90 dní rozloží. Tím by výrazně ubylo množství odpadu vyváženého na skládky a naše země by nebyla tolik zahlcována odpady, které zde budou na věky.

   Firma Bioplaneta nabízí celý systém nakládání s takovými odpady počínaje prodejem bioplastových výrobků až po zpětný odběr a odvoz použitých materiálů. Sortiment výrobků je široký a najdeme zde například bioplastové pytle na odpad různých velikostí, bioplastové nádobí (talíře, misky, příbory), jídlonosiče, kelímky na nápoje, různé fólie a obaly nejen na potraviny a spousta dalších výrobků. Všechny tyto výrobky mohou po splnění svého účelu být vyhozeny do nádoby na bioodpad a následně mohou být v kompostárně ekologicky zlikvidovány. Firma Bioplaneta nabízí také řešení pro jídelny i jiná stravovací zařízení, kam může dodávat veškeré nádobí, které po použití zpět odebere a předá k následné likvidaci. Zavedení tohoto systému je vhodné také v souvislosti s připravovaným zákonem o nakládání s bioodpadem. Množství odpadu ukládaného na skládky se tak výrazně sníží, čímž si ušetříme mnoho problémů, které v souvislosti s odpadem vznikají a to nejen jeho neustálé hromadění na skládkách, ale i uvolňování škodlivin do vody, půdy i ovzduší. Navíc můžeme biodegradovatelné (přirozeně odbouratelné) výrobky spolu s dalším bioodpadem využít v bioplynových stanicích, kde z nich bude vyrobena elektrická energie, které dnes začíná být také nedostatek, což je také nespornou výhodou těchto výrobků.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


icon , napište nám odpovědět

pokud vám vaše město Bioodpad třídit neumožňuje pošlete maila na bioplaneta@kessner.cz se jménem města, zkusíme se spojit s vedením a zjistit v čem je problém.